قانون درصنعت

هدف ازثبت این وب انتقال 40سال تجربه دررده های مختلف صنعت به منظورروشنگری درحقوق شناخته شده درقوانین جاری است که متاسفانه عده ای برای حفظ منافع شخصی ازاعمال قانون به نام حفظ منافع سازمان یاشرکت سرباز میزنند.(متن کامل قانونکارومناقصات درآرشیوتیرماه 92موجوداست)

آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست